پخش پایگاه خبری شیعه ایران سایت اسرائیلی فانتوم فتح شد - پخش
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

در شصتمین سالگرد روز نکبت ، روز تاسیس دولت جعلی و غاصب اسرائیل سایت نظامی اسرائیلی فانتوم توسط اعضای گروه جهاد مجازی فتح شد. این پیروزی از طرف این گروه تقدیم شده به روح فرمانده شهید حاج رضوان.
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">