پخش پایگاه خبری شیعه ایران آدمربایی و کشتار ادامه دارد؛ دو نفر دیگر از شیعیان پاکستانی - پخش

4 نفر از شیعیان پاراچناری که از طریق افغانستان عازم پیشاور بودند، در منطقه «شرن (یا شرنه) در استان پکتیای افغانستان توسط یزیدیان محلی مستقر در این استان ربوده و دو نفر از انها در منطقه مقبل واقع در کرم ایجنسی ذبح گردیدند.

براساس گزارش ابنا از پاراچنار از هفت ماه پیش که این منطقه به محاصره درآمده و دولت پاکستان در مقابل تروریستهای ناصبی به زانو درآمده و از گشودن راههای موسوم به «بزرگراههای ملی» و اعمال حاکیت خود در این مناطق عاجز گردیده؛ عده ای از شیعیان با استفاده از سرزمین افغانستان فاصله های دور و درازی را طی کرده و با پرداخت پول زیاد به رانندگان افغانی از طریق استان ننگرهار افغانستان وارد منطقه قبائلی خیبر شده و به پیشاور سفر می کنند و این تنها راهی است که عده ای قلیل از مردان – و نه زنان و کودکان و بیماران – از آن استفاده می کنند ولی به نظر می رسد که با حادثه ربوده شدن 4 تن از شیعیان توسط ناصبیان پیرو یزید بن معاویه و شهادت دو نفر از آنان، اینک ناامن شده است.

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">