پخش پایگاه خبری شیعه ایران گسترش حجاب در میان زنان صهیونیستی! - پخش
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

منابع آگاه از سرزمین های اشغالی اعلام کردند به تازگی در پدیده ای عجیب این رژیم شاهد افزایش زنان محجبه و گسترش حجاب به سبک عربی شده است.


به گزارش شیعه آنلاین، این زنان محجبه شده صهیونیستی که برخی اوقات به دلیل شباهت به اعراب مورد آزار و اذیت جوانان صهیونیستی قرار می گیرند، در مورد علت پوشیدن حجاب می گویند: خداوند از ما می خواهد این گونه بپوشم!

 


منابع آگاه از سرزمین های اشغالی در ادامه می افزایند: آنچه که بیشتر از همه تعجب انسان را برمی انگیزد، وجود این زنان یهودی است که از فرق سر تا ناخن پای خود را می پوشانند! تعداد این زنان صهیونیست که یهودیان متدین و مذهبی به حساب می آیند، روز به روز روبه افزایش است.


 


این منابع آگاه در ادامه افزودند: در شهرک صهیونیستی 68 هزار نفری "بیت شمش" در نزدیکی "بیت المقدس" اشغالی قلعه زنان متعصب یهودی شناخته می شود، تعداد زنانی مانند اعراب حجاب بر سر می گذارند، به 100 تن رسیده است. حتی برخی اوقات می توان این زنان محجبه یهودی را پشت دیوار ندبه در حال خواندن تورات نیز مشاهده کرد.


 


یکی از این زنان محجبه یهودی که خود را با نام مستعار "سارا" معرفی می کند، از تجربه خودش در این باره می گوید: هنگامیکه از خیابان رد می شوم، خودروها سرعتشان را کم می کنند و رانندگان به خیال آنکه من عرب هستم به فضولی و آزار و اذیت می پردازند. وی که از سر تا پای خود را با پارچه ای پر رنگ پوشانده است می افزاید: به این حجاب نگویید. این  "سال" است.


 


"سارا" در ادامه می افزاید: هموطنان یهودی من که از زنان بمبگذار انتحاری ترس و تجربه های ناخوشایندی دارند، فکر می کنند من عرب هستم به همین دلیل برخی از آنان فحش می دهند. با این وجود این اذیت و آزارها من به پوشیدن "سال" ادامه خواهم داد.


 


شایان ذکر است "سال" به نوعی حجاب زنان یهودی گفته می شود که در طول تاریخ مورد استفاده قرار می گرفت.

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">