پخش پایگاه خبری شیعه ایران ظهور خوانندگان یهودی در یمن - پخش

منابع آگاه از یمن اعلام کردند به تازگی نوارهای ترانه خوانندگان یمنی یهودی تبار در بازارهای این کشور به تعداد زیادی مشاهده می شود و به شدت مورد استقبال جوانان قرار گرفته است.

به گزارش شیعه آنلاین، این منابع آگاه در ادامه افزودند: علی رغم به وجود آمدن جنجال سیاسی و هنری اما اینگونه نوارهای ترانه فروش فوق العاده ای طی مدت کمی که به بازارهای یمنی آمده، داشته است.

 

این منابع در ادامه گفتند: سیاستمداران و هنرمندان یمنی ورود اینگونه نوارها به بازارهای یمنی را "تهاجم فرهنگی" خواندند زیرا این خوانندگان یمنی یهودی تبار در حال حاضر در سرزمین های اشغالی زندگی می کنند و دارای گذرنامه های "اسرائیلی" هستند.


در همین راستا اداره کالاها در وزارت فرهنگ یمن از فروش این نوع نوارهای ترانه هشدار داد و آنرا "ممنوع" خواند و گفت: این نوع ترانه ها به مثابه "دزدی ترانه" از خوانندگان یمنی است.


در همین حال یک مقام مسوول در وزارت فرهنگ یمن اعلام کرد: این وزارتخانه در آینده ای نزدیک بازرسی از فروشگاههای نوارفروشی برای جمع آوری اینگونه نوارها را آغاز خواهد کرد زیرا این ترانه ها حقوق فکری و میراث خوانندگان یمنی را زیر سؤال برده و به "هنر اسرائیلی" نزدیک تر است.


این مقام مسوول در ادامه افزود: با ورود هرگونه نوارهای ترانه به بازار، پس از گرفتن مجوز از وزارت فرهنگ یمنی، مخالف نیستیم.


این در حالیست که جوانان یمنی معتقدند به دلیل زیبا و جدید بودن سبک این خوانندگان، مورد استقبال شدید قرار گرفته است. این جوانان همچنین می گویند: این خوانندگان به دلیل آنکه یمنی تبار هستند، حق خوانندگی برای ما را دارند.

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">